arborist

Anlita en arborist

Anlita en arborist

Träd är vackra men har också praktiska egenskaper och ett stort ekonomiskt värde. Det tar lång tid för träd att växa sig stora, och därför är det också viktigt att vårda och ta hand om dem på bästa sätt. Genom att låta en arborist utföra en trädbesiktning får man veta trädets hälsa och kan göra upp en långsiktig trädvårdsplan för varje enskilt träd. 

Det finns flera fördelar med att låta en arborist upprätta en trädvårdsplan. Delvis får man koll på trädbeståndet och kan lättare planera för när det är dags för exempelvis beskärning, fällning, stubbfräsning och nyplantering. Men trädvårdsplanen bidrar också till en säkrare och vackrare trädmiljö. Dessutom kan arboristen ta reda på vilka träd som är försvagade och rötskadade och utgör en risk, så att man kan undvika olyckor. 

 

 

Säker trädfällning

En arborist kan också hjälpa till med trädfällning och att ta ner träd på ett säkert sätt genom sektionsfällning. Träd som står nära bebyggelse och där det rör sig mycket människor måste oftast tas ned med denna teknik. Oftast klättrar arboristen upp i träden och sågar av grenarna en och en. Delarna firas sedan ned med hjälp av rep för att inte orsaka skador. I vissa fall kan arboristen behöva använda sig av en skylift eller lyftkran. Ofta rör det sig då om väldigt stora träd eller träd som står på en innergård helt omgiven av hus.

Ofta kan arboristen även hjälpa till med att forsla bort trädet och återställa marken genom stubbfräsning. Men man kan även få hjälp med trädbeskärning och återplantering av träd. Vill man anlita en arborist kan det vara bra att först ta in kostnadsförslag från mer än ett företag. Skriv sedan ett ordentligt avtal med den valda arboristen, där det klart och tydligt framgår vad som ska göras och vad det kommer att kosta.