kristna skolor

Därför byggs det kristna skolor

Därför byggs det kristna skolor

I alla tider har det kristna ordet förkunnas och människor har samlats runt det för att lyssna, lära och reflektera. Det handlar ytterst om att sprida ett kärleksbudskap och i kristna skolor är det här centralt. Det är en av anledningarna till att man vill uppföra skolor med kristen inriktning. Att hålla fast vid det som står i Bibeln och vilja vara en god människa. Vilja tjäna andra och kunna hjälpa där det behövs. I den kristna skolan finns samma budskap över hela världen oavsett var den utövas. Sverige, Gambia, Grekland eller USA, de har alla något gemensamt. En slags värdegrund med olika variationer.  

 

Värdegrund och gemenskap

Det finns mycket av den kristna värdegrunden som existerar i andra samhällsorganisationer där man åkallar Guds vilja men utan att man följer Bibeln. Kanske kan det vara så att godhet är något som lever inom varje människa. Att alla innerst inne är födda med godhet i sig och att människor är tillkomna i kärlek om än i misär och urusla förhållanden. Oavsett vilken värdegrund en människa har faller det sig naturligt att hon söker sig till den gemenskap som speglar hennes inre längtan. I brist på att hitta en sådan tillåtande miljö kan det ta sig andra vägar.

 

 

Villovägar och hinder

När en människa upplever hinder och otrygghet, att inte höra hemma någonstans, börjar kanske ett sökande. Då är människan oftast skör och lättledd, det leder i vissa fall till att hon kan hamna på villovägar och gå bortom den kristna skolan. Det finns så många samfund eller organisationer som har en helt annan inriktning, vilket kan leda till förvirring. En del brukar Guds namn utan att vara förankrade i hjärtat och andra avstår från den kristna skolan helt och hållet. Men det är bara att ha förtröstan. Alla människor kommer så småningom dit det var menat.