entresol

Ökad yta med entresol

Ökad yta med entresol

Lokaler kostar pengar. Hyreskostnader och uppvärmning står för en stor del av företagets kostnader. Har man en verksamhet där lagerhållning ingår eller rentav är huvudverksamheten gäller det att nyttja de utrymmen man har. Samtidigt är många lagerlokaler rejält dimensionerade på höjden. 

Lösningen, när man önskar utnyttja de befintliga lokalerna bättre, heter entresol. Bygg på höjden helt enkelt! Modellerna skiljer sig åt och de går att anpassa, men allt går ut på samma sak; bygg ett entresolplan och använd den befintliga ytan dubbelt så effektivt. Entresol kan användas i flera syften men det vanligaste användningsområdet är lagerutrymmen.

Ett lager anpassat till din verksamhet

Den ena verksamheten är inte nödvändigtvis lik den andra. Om man lagerhåller maskiner och maskindelar är lagret annorlunda konstruerat än om man till exempel lagrar livsmedel. Den gemensamma nämnaren är att man önskar en lokal där man enkelt och smidigt kan flytta artiklar. Den behöver vara överskådlig och säker. Samtidigt strävar man efter att ytorna kan utnyttjas maximalt.

Logiken och logistiken i ditt lager ansvarar man för själv – en företagare kan sin verksamhet och vet hur den ska organiseras. Det effektivaste sättet att nyttja ytan är att bygga på höjden med entresol. Beroende på önskemål och typ av verksamhet kan man åstadkomma allt från en liten extraavdelning till nästan dubbel lagerkapacitet.

Hjälp med planering och genomförande

När ni vill expandera och förbättra ert lager med ett entresolplan är det bra att ta kontakt med en expert på lagerinredning, https://www.svelag.se/entresol/. Ett vant öga kan öppna upp för nya möjligheter och allra bäst blir det när man samarbetar. Firmans expertis och företagarens branschkunskap ger den bästa lösningen.

En entresol kan fås i många modeller. Den kan byggas och monteras under pågående produktion och det finns ett flertal modeller på trappor och smarta lösningar för access och användning.