Skola

Vilken skola ska man välja?

Vilken skola ska man välja?

Att välja skola till sitt barn kan vara väldigt enkelt, eller som en djungel. Många föräldrar väljer efter närhetsprincipen, det vill säga den skola som ligger närmast hemmet. När det gäller kommunala skolor har kommunen skyldighet att ordna plats till eleverna enligt närhetsprincipen. Men man får söka andra kommunala skolor i mån av plats. Vill man däremot att barnet skall gå i en skola med en speciell pedagogik eller ha en speciell inriktning, får man söka sig till de fristående skolorna i den kommun där man bor.

Fristående skolor

När det gäller fristående skolor finns det olika vägar att ta. En del föräldrar vill gärna att barnet går på exempelvis en skola med montessori- eller waldorfpedagogik. Utöver olika pedagogiska inriktningar kan man även välja en skola med kristen profil exempelvis Skola flen, som du hittar här http://www.flenskristnaskola.se. Skolorna med en kristen profil följer läroplanen som Skolverket satt upp, men utöver läroplanen finns det ytterligare en kristendomslektion i veckan. I kristna skolor genomsyras skolgången av olika kristna inslag inom både skolan och fritidsverksamheten.

 

 

Att tänka på som förälder

Oavsett vilken skola man väljer för sitt barn finns det några saker som föräldrar bör komma ihåg. Fråga alltid ditt barn om hur dagen varit och om det finns några läxor att göra. Ibland finns det barn som har det tufft i skolan, antingen med själva skolgången eller med vännerna. Då kan man med lite lyhördhet snappa upp det i tid och försöka hjälpa barnet. Eleverna skall med tiden och åldern få mogna och ta mer ansvar själv för sin skolgång och sina läxor och lära sig att komma i tid. Det är bra om det finns en plats i hemmet där barnet kan sitta med sina läxor i lugn och ro. Och att man som förälder ser till att avsätta tid till sitt barn.