Testamente

Allt du behöver veta om testamente

Allt du behöver veta om testamente

editorial

Ett testamente är det mest effektiva sättet för att tillgodose att ens sista vilja efterlevs. Det tillåter en person att specificera vem som ska ärva vad, vilket kan vara särskilt viktigt om man inte vill att arvet ska fördelas på det sättet som den lagstadgade arvsordningen stipulerar.

Vad är ett testamente?

Ett testamente är ett juridiskt dokument där du som testator bestämmer över hur din kvarlåtenskap ska fördelas efter din bortgång. Arvlåtaren kan på detta sätt överlåta egendom, pengar, eller andra personliga tillhörigheter till personer, förutom närmsta familjemedlemmar, eller till välgörande organisationer.

För att ett testamente ska vara giltigt i Sverige måste det uppfylla vissa krav. Det måste vara skriftligt, undertecknat av testatorn och bevittnat av två oberoende vittnen. Testamentet behöver inte notariebekräftas, men det kan vara fördelaktigt eftersom det både minskar risken för tvist kring testamentets giltighet och underlättar vid en eventuell bouppteckning.

Varför är ett testamente viktigt?

I svenska lag finns det en lagstadgad arvsordning som reglerar vem som ska få ärva och i vilken ordning. Emellertid kan det finnas många skäl till att man vill avvika från denna ordning och själv bestämma över hur ens arv ska fördelas. Om du har specifika önskemål, till exempel att du vill att en viss del av arvet ska gå till ett specifikt barnbarn, en vän, eller en välgörenhetsorganisation, måste detta skrivas ned i ett testamente.

Ett testamente är också viktigt om du lever i en samboförhållande. Enligt svensk lag har sambor ingen lagstadgad arvsrätt, vilket innebär att sambon inte automatiskt kommer att ärva om den andra sambon avlider. Det enda undantaget är det som parterna gemensamt äger, till exempel bostaden. Men det är fortfarande viktigt att skriva ett testamente om man vill garantera sin sambos rätt till arv.

Testamente

Hur man skriver ett testamente

Att skriva ett testamente är något som man bör ta hjälp av en jurist med för att säkerställa att det blir korrekt och giltigt. Denna process innefattar att noggrant tänka igenom vad ens önskemål är, och sedan skriva ner dessa i ett dokument.

Det kan vara en komplicerad process att skriva ett testamente eftersom det inte bara handlar om att skriva ner vem som ska ärva vad. Man måste också ta hänsyn till lagar och regler, som till exempel laglotten, vilken är barnens lagstadgade rätt till hälften av arvet efter sin förälder.

För att skriva ett giltigt och korrekt testamente rekommenderas det att ta hjälp av en jurist med erfarenhet inom området. På Nordins Juristbyrå kan de assistera med detta. Med deras hjälp kan du känna dig trygg att dina önskemål kommer att efterlevas och att ditt testamente är i enlighet med svensk lag.