Modulsystem

Även den tillfälliga lokalen ska vara trivsam

Även den tillfälliga lokalen ska vara trivsam

Det händer ibland att den byggnad eller det rum som man brukar i jobb- eller skolsammanhang av någon anledning stänger dig och andra ute för en tid. Det kan vara väntat eller oväntat, lång- eller kortsiktigt. Kanske har delar av huset drabbats av en vattenskada, eller så är det dags för den där ombyggnationen som skolledningen pratat om. I vilket fall som helst betyder detta att personerna som tidigare använde lokalen, oavsett verksamhet, nu står utan. Så vad nu? En såväl vanligt som praktisk lösning på problemet är att hyra en modul att fortsatt bedriva verksamheten i.


En smidig byggnad

En modulbyggnad är, som namnet antyder, en byggnad som är ihopsatt av moduler. Dessa kan användas som exempelvis bostäder, kontor eller skolor. Ofta levereras modulerna färdiga och att sedan sätta ihop dem i sin slutgiltiga form tar inte mer än några timmar. På så sätt är modulhus ett mycket tidseffektivt alternativ till andra typer av tillfälliga byggen. Förutom golv, väggar och innertak är även el och vvs vanligtvis installerat redan innan modulerna forslas iväg till den tilltänkta platsen för montering. 

 

Modulbyggen har flera användningsområden

Men moduler ska inte förminskas till ett nödvändigt ont i tider då de vanliga lokalerna av något skäl inte längre är brukliga. Faktum är att de håller så pass god kvalitet att många företag väljer att köpa in moduler för långsiktig användning vid önskan om extra utrymme. Det finns alltså en möjlighet att inte bara hyra utan också köpa moduler för att kunna behålla dem permanent. Värt att notera är att byggkvaliteten ofta är densamma som hos platsbyggda, arkitektritade hus. PCS moduler är ett av de företag i Sverige som är specialiserade på flyttbara lokaler byggda med portabla moduler. Har man tidigare haft fördomar mot modulhus finns det skäl att omvärdera den inställningen och erkänna potentialen hos den här typen av hus.