konsult

Socionom – en kort yrkesbeskrivning

Socionom – en kort yrkesbeskrivning

Socionom är en titel för en person som studerat och tagit en socionomexamen på en högskola eller universitet med inriktning på socialt arbete. En socionom har bred kunskap om att arbeta med olika sociala samhällsproblem, eftersom en del av arbetsuppgiften även går ut på att ta reda på varför dessa har uppkommit. Slutfasen i arbetet är att lösa problemen eller komma med förslag till en lösning.

Arbetet innebär alltså att man hjälper människor i olika samhällsgrupper och olika problemfaser. Som socionom kan du till exempelvis arbeta som socialsekreterare, skolkurator, kurator inom hälso- och sjukvård, inom psykiatrisk barn- och ungdomsvård som familjerådgivare, frivårdsinspektör och en hel del mer. Listan är relativ lång och erbjuder olika och skiftande arbetsmöjligheter.

 

Vad krävs det för att jobba som socionom?

Yrket socionom är inte det enklaste att varken förklara eller att hänga med i. För att jobba som socionom behöver du ständigt uppdatera dig om gällande lagar och vara införstådd med samhällets resurser inom ett visst samhällsområde.

En del socionomer behöver även ha kunskap inom ledarskap samt veta hur sociala insatser ska dokumenteras på rätt sätt. Dessutom ska en bra socionom även vara en god människokännare, ha stor emotionell intelligens och vara lyhörd, då arbetet oftast handlar om att kommunicera med människor som befinner sig i ett svårt stadium i livet. 

 

Bemanningsföretag och socionomyrket

Att arbeta på ett bemanningsföretag har blivit väldigt populärt för vissa yrkesgrupper i Sverige. IT-sektorn är ett bra exempel men även utbildade socionomer, sjuksköterskor eller annan vårdpersonal. Något gemensamt för bemanningsföretagen, oavsett bransch, är att de hyr ut personal. Detsamma gäller även socionomerna som valt att arbeta som konsulter. De får möjligheten till att jobba på olika ställen och utöva sina kunskaper, hjälpa olika samhällsgrupper och bidra med sin kompetens på olika nivåer. De flesta bemanningsföretag utlovar högre lön jämfört med en fast anställning.