förskola

Tankar om förskolan

Tankar om förskolan

Är det dags att kliva ur föräldraledighetens mysiga lilla värld och återgå till arbetet? Då är det också dags att välja förskola för sitt barn. Alla vet att föräldrar vill ha det bästa för sina barn, men det kan vara svårt att välja. Kanske önskar man en speciell inriktning på förskolan som Reggio Emilia eller Montessori, och det finns många olika inriktningar att välja mellan. Ibland kan närheten till förskolan vara precis lika viktig som inriktningen. Bor man på Östermalm, är valet givet. Förskola i Östermalm söker man förstås då.

 

Hur ser det ut på förskolan?

Förskolor har oftast olika uppdelningar på sina grupper. Några använder sig av rena åldershomogena grupper medan andra använder åldersblandade grupper. Vilket man väljer i detta fall är upp till föräldern att bedöma, för båda har sina fördelar och nackdelar. Oavsett vilket man väljer hittar barnen vänner där, och de allra flesta barn trivs bra med både personal och lokaler. Under dagen på förskolan får barnet, beroende på vilka tider barnet går, frukost, lunch och mellanmål. Även här kan det skilja sig åt på förskolorna, då en del förskolor kör strikt vegetariskt medan andra har blandkost.   

 

 

Förskolans planering

Hur förskolorna väljer att planera sina upplägg och dagar beror på läget och vilken ålder man har på barnen. Ibland är det ett äventyr att få använda fingerfärg på fötterna, ibland är det utflykt och få åka buss med medhavd matsäck. Ingen dag är den andra lik! Barnens idéer och fantasi kan sätta avtryck för framtida planering likaväl som LPFÖ (läroplanen för förskolan). Att få krypa upp nära en vuxen som läser en saga är både mysigt och avslappnande samtidigt som man stimulerar barnets ordförråd och förståelse. Det en vuxen ser som en vanlig sandlåda ser barnen som en djungel, eller en byggarbetsplats, eller ett konditori – barns fantasi är fantastisk!