brunnsborrning

Bergvärme - en naturlig energikälla

Bergvärme - en naturlig energikälla

Att använda sig av bergvärme är en bra idé då det är en naturlig källa till energi. Denna energi utvinns i berggrunden och används till att värma upp bostäder. Att ta tillvara på naturen är ett bra sätt ur miljösynpunkt och en säker källa till energi. Det är med hjälp av solens strålar som grundvattnet har en konstant temperatur på 6-8 grader och det är detta som används vid denna metod. Och eftersom grundvattnet håller denna temperatur så är det dessutom en energikälla som går att användas året runt. Om du bor i Närke så finns det erfarna firmor som borrar för bergvärme i örebro.

 

Geoenergi är en förnyelsebar energi

Metoden att använda solens energi i marken som energikälla kallas för geoenergi. Vid bergvärme används alltså geoenergi för att på så sätt värma upp bostäder. Geoenergi kan vara energi i berg, sjö eller mark som uppstått genom solens strålar men också en liten del kommer från jordens inre. Geoenergi är ett miljövänligt sätt att få energi då det anses vara förnyelsebar energi enligt Energimyndigheten. Och eftersom det är viktigt att satsa på just förnyelsebar energi så är alltså bergvärme också en bra investering för framtiden. Med hjälp av naturlig energi kan man värma upp hus och även få varmt vatten till bostaden.

 

 

Så hur fungerar det?

Det första som görs är att man borrar ett hål och det ska vara mellan 90 – 200 meter djupt för att kunna tillgodose sig energin som finns där. För att sedan utvinna energi som består av vätska som genom grundvattnet i berget värms upp och detta går vidare till en värmepump. Det är med hjälp av värmepumpen och dess slutna system som vattnet görs ännu varmare för att sedan cirkulera runt i bostadens system. Detta värmer upp bostaden genom element och det ger även varmvatten.